Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger 

Personopplysninger som behandles 

Ricardofoto AS samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- ogfødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort. 

Eksempler på informasjon som innhentes: 

  • E-postadresse

  • Fornavn og etternavn

  • Firmanavn

 

Hvordan informasjon innhentes? 

Ricardofoto AS samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider.nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten. 

Eksempel på skjema: 

Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevantinformasjon på e-post

 

Formålet med informasjonen som innhentes 

For å kunne sende relevant informasjon

 

Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter. 

Hvordan lagres informasjonen? 

Informasjon innhentet gjennom skjema på ricardofoto.no lagres i Workflow.

 Hvordan slettes opplysningene? 

Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte ricardofoto As

Utlevering av informasjon til tredjepart? 

 

Denne personvernerklæringen gjelder for Ricardofoto AS sine nettsider. Ricardofoto er behandlingsanvarlig for personopplysninger som samles inn på nettsidene: ricardofoto.no 

Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Ricardofoto As kan bruke underleverandører til å levere hele ellerdeler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Ricardofoto As

Samtykke 

Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake. 

Rettigheter 

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven. 

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake. 

Dersom du mener at Ricardofoto As ikke har overholdt dine rettigheteri henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelletilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no

Kontaktinformasjon 

Ricardofoto As

Rita G. Johansen

Logo_versjoner_nederst_på_hejmmeside.png

Brennerivegen 6, 2380 Brumunddal
Tlf: 917 06 304
post@ricardofoto.no

  • instagram bryllup
  • Instagram ricardofoto
  • facebook ricardofoto
© ricardofoto 2020